Henkilörekisteriseloste

Valio PROfeel® proteiinijauheiden Tsemppiviesti -kampanjan henkilörekisteriseloste on Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Valio Oy
Meijeritie 6
Helsinki
PL 10
00039 VALIO

Henkilörekisteriä hoitava henkilö

Valio Oy, Outi Lindberg

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Valio PROfeel® tuotteiden markkinointitarkoituksiin toteutetun arvontarekisterin ylläpito, arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimittaminen. Tiedot tuhotaan kampanjan päättymisen jälkeen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää nimi- , osoite-, sähköposti- ja puhelinnumerotietoja Valion PROfeel® kampanjaan osallistuneista luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Osoite, sähköposti ja puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Valion yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Valion toimeksiannosta ja lukuun Valion PROfeel® kampanjaan liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Valion lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.